Beste cliënten,

Vanwege recente situatie en de beperkingen vanwege corona virus gaat psychotherapie praktijk Keuze grotendeels over op beeldbellen. Het is een tijdelijke maatregel gericht op onze gezamenlijke veiligheid. In sommige gevallen zullen face-to-face contacten nog mogelijk zijn, denk aan de eerste kennismaking of spoed (op voorwaarde dat zowel u als ik geen enkele verkoudheidsverschijnselen hebben). Beeldbellen is een goede alternatief voor persoonlijke gesprek en wordt al langer toegepast binnen andere instellingen. Zelfs traumabehandeling d.m.v. EMDR is grotendeels mogelijk! Bij vragen en twijfels neem altijd contact met mij op voor verdere toelichting.

Huidige situatie brengt diverse ongemakken met zich mee, en soms ook heftige financiële gevolgen voor vele mensen. Psychotherapiepraktijk Keuze werkt gewoonlijk met voorschotten van 50 euro per sessie. Omwille van toegankelijkheid van de zorg wordt deze regeling sterk versoepeld. Overleg met mij persoonlijk over de hoogte van uw eventuele voorschot en wat voor u mogelijk is. In sommige gevallen zal ik geen voorschot meer rekenen!

Ik wens u sterkte, goede moed en veel kracht in verbinding met elkaar!

Met hartelijke groet,
Zhenya

Psychotherapie Keuze

Hartelijk welkom bij Keuze, psychotherapie en trainingspraktijk met een duidelijke visie en karakter, opgericht door ervaren psychotherapeut Zhenya Tatkova voor ieder die graag regie wil nemen over zichzelf.

Wij leven in de tijd van veelal onbegrensde mogelijkheden. Zowel de mogelijkheden van vooruitgang als van vastlopen zijn enorm kleurrijk. Wij lopen vast in stress, burnouts, depressies, psychologische trauma’s, angststoornissen, het ontbreken van of problemen in de meest belangrijke betekenisvolle relaties. Wij lopen vast in nog veel meer zaken, vaak gegrepen door onze moeite met toelaten van pijnlijke en ingewikkelde gevoelens, onze  moeite met ontvangen,  perfectionisme en het aangaan van  echte verbinding met zichzelf en anderen. Wij weten onszelf niet liefdevol te steunen maar ook niet liefdevol te begrenzen. In de tijd van zo veel aanbod lijden wij vaak aan machteloosheid in gedrag en laten onze oude trauma`s en hardnekkige gewoonten ons de baas zijn.

Visie van Keuze

is vrij simpel:

Uw gezonde functioneren begint met de keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen emotionele, geestelijke en fysieke toestand.

De keuze om verantwoordelijkheid te nemen bepaalt uw attitude en geeft u vele mogelijkheden. U zelf, en niet iemand anders, gaat over wat u denkt, voelt, ervaart, kiest, beleeft en doet. Dit is waar ik als mens en als psychotherapeut enorm in geloof. Het leven is geen generale repetitie, dus is het aan ieder van ons om elke keer weer een goede keuze te maken op weg naar een betere welbevinden, gezondere functioneren en geluk.

Het blijven uitbesteden van verantwoordelijkheid voor eigen psychische toestand is wat mij betreft één van de belangrijkste redenen  van stagnatie in psychologische behandelingen. Onze vastgeroeste patronen in denken, voelen en gedrag hebben vaak een zeer legitieme geschiedenis van ontstaan. Maar, zoals briljante Albert Einstein zei: “Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.” Het blijde nieuws is dat verandering zeer vaak heel goed mogelijk is. Bij Keuze gaat het dus ook vaak over het maken van goede keuzes.

Als therapeut geloof ik niet in alwetendheid en wonderbaarlijke genezingen door een behandelaar of een instelling. Ik geloof wel in de combinatie van de kracht van uw persoonlijke inzet en meesterschap en mijn therapeutische kennis van werkzame methodieken en mijn therapeutische vaardigheden.

Bij Keuze kunt u terecht voor behandeling van diverse psychologische klachten. In de huidige DSM-V termen spreken wij dan over stemmingsstoornissen,  psychologische trauma’s en milde persoonlijkheidsproblematiek. Therapie is persoonsgericht, richt zich vaak op de onderliggende processen (denk aan emotie-regulatie, zelfbeeld, verbondenheid met zich zelf en ander) die de klachten doen ontstaan en is vaak integratief van aard. Integratief niet alleen door gebruik van diverse werkzame technieken uit evidence based therapieën. Maar ook omdat ik in behandeling altijd kijk naar de balans in geestelijke, lichamelijke en psychologische welbevinden.  Keuze hanteert een holistische mensvisie met aandacht voor mind, lichaam, geest, verlangen en emotionele behoeften.  Zelfliefde is een belangrijk aspect binnen gezond en gelukkig leven. Dit thema krijgt ook nadrukkelijk aandacht binnen uw behandeling. Psychotherapiepraktijk Keuze maakt gebruik van wetenschappelijk onderzochte en werkzame behandelmethodieken maar werkt heel persoonlijk en op maat.

“I Am beautiful”

“I Am Unique”

“I Am Special”

“I Am Enough”

“I Am Me”

Uw behandeling bij Keuze.

Uw behandeling bij Keuze duurt niet langer, maar ook zeker niet korter dan nodig is. Wij streven naar een snelle verbetering maar nemen de nodige tijd voor het proces.

Wij beginnen met intakegesprek waarin wij kennis met elkaar maken en praten over uw klachten, uw wensen, uw geschiedenis en uw huidig functioneren. Wij kijken naar waar u tegen aan loopt en zoeken naar patronen die u stagneren.  Tijdens de intakeprocedure wordt informatie verzameld voor het stellen van eventuele psychiatrische classificatie in termen van DSM-V. Meestal heeft u na één gesprek al duidelijkheid of behandeling bij Keuze geïndiceerd is. Tijdens het adviesgesprek krijgt u uitleg over eventuele diagnose en wordt behandelvoorstel gedaan. Gedurende dit gesprek is er veel ruimte voor uitwisseling over te gebruiken behandelmethodiek en onze toekomstige samenwerking. Er worden ook praktische afspraken betreffende uw behandeling bij Keuze gemaakt. Bij gezamenlijke akkoord op de visie betreffende uw problematiek, uw behandeling, betaling en huisregels van Keuze kunnen wij overgaan tot behandeling. Mochten wij geen gezamenlijke overeenkomst kunnen bereiken, dan probeert ik altijd nog met u mee te denken over eventuele andere mogelijkheden van hulp elders.  Ik zal zelf geen doorverwijzing voor u gaan regelen, maar denk vooral mee met inhoudelijke aanbeveling.

Gedurende de eerste fase van behandeling werken wij toe aan inzicht en gaan wij nader in op wie u bent, wat u wilt en hoe u er naartoe kunt komen. Wij kijken naar de aard van uw belemmeringen en de instandhoudende factoren. Wij maken de doelen steeds helderder, o.a. door gebruik van visualisatie technieken. Na deze eerste fase richten wij ons vervolgens op verandering. Als therapeut ben ik integratief opgeleid en maak ik gebruik van psychotherapievormen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn en waarmee ik persoonlijk veel affiniteit mee heb. Denk aan Clientgerichte therapie, Schematherapie, EMDR ,  Affect-fobie behandeling en Emotion Focused therapie.  Omschrijving van deze therapievormen vindt u onder kopje Behandeling. Soms blijven wij bij één passende methodiek, en vaak gaan wij integratief aan de slag met gebruik van datgene wat het meest werkzaam is.  In psychotherapie wordt gewerkt aan het inrichten van het leven op een waardevolle manier, vaak ondanks de pijnlijke herinneringen en/of een slechte set kaarten aan het begin van uw leven.

Als therapeut reik ik datgene aan wat helpt om te voelen wat uw werkelijk voelt in plaats van leeg te lopen op secundaire emoties van uzelf en ander. Ruimte maken voor uw gevoelens helpt om krachtiger in het leven te staan en het helpt om de wonden te helen. U werkt aan het loslaten van hoop op een ander verleden waardoor er meer ruimte ontstaat voor het hier en nu en de toekomst. Niet alles in het leven is maakbaar, soms hebben wij te maken met de keiharde feiten. En toch zijn er altijd aspecten waar u wel regie over kunt nemen. ALS u hier voor KIEST.

Kiezen (zelfs kiezen voor psychotherapie) kan samengaan met een behoorlijke mate van angst. Angst om (weer) te voelen, angst om te verliezen, angst voor verandering en ook angst voor verantwoordelijkheid. En hier het goede nieuws:  u kunt (opnieuw) leren  zorg te dragen voor uw angst. En ook voor ieder ander gevoel.  U kunt het leren om uw eigen goede ouder te zijn. En met een betrokken, lieve en stevige ouder naast u, en soms voor u, is er weinig onmogelijk ( zie o.a Schemagerichte therapie). Dit groeiproces gaat vaak gepaard met groeipijn. Maar brengt ook veel moois in uw zelf naar boven.

Als therapeut vind ik het belangrijk dat wij beide goed begrijpen waar wij mee bezig zijn, dat wij een band opbouwen waaruit wij open kunnen communiceren over wat in therapie ervaren wordt. Datgene wat in onze contact wordt opgeroepen kan heel representatief zijn over uw relaties buiten therapie. Dus naast de methodieken ( zie kopje Behandelvormen) helpt het onderzoeken en zo nodig bewerken van datgene wat ervaren wordt in ons contact bij uw persoonlijke groei.

Psychotherapiepraktijk Keuze biedt ook trainingen aan gericht op emotie-regulatie, zelfbeeld/zelfliefde en herstel van burn-out. Zie hiervoor een aparte link in het menu.

Hoewel ik u zeer graag in behandeling tegenmoet zie, wil ik u wijzen op belang van persoonlijke klik met de visie en persoon van de therapeut. Ook binnen het psychotherapie land zijn de keuzemogelijkheden gelukkig heel breed. Daarom adviseer ik u om heel dicht bij zichzelf te blijven bij het aangaan van een therapeutisch proces. Voelt u zich positief aangesproken, kies dan voor Keuze  en neem contact met mij op.

Met hartelijke groet,

Zhenya Tatkova