Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is bij een veelheid van klachten de meest effectieve behandelwijze, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken. U leert het verband te zien tussen uw gedachten en uw gevoelens en gedrag. U leert gedachten en gedragingen die niet verder helpen, op te sporen, en te kijken of deze gedachten wel rationeel zijn. Vervolgens leert u meer helpende gedachten te formuleren. De volgende stap is het oefenen met ander gedrag.

Rationele Emotieve Therapie, Mindfulness, Ontspanningsoefeningen en EMDR zijn therapieën die op basis van inzichten uit de cognitieve gedragstherapie zijn ontwikkeld.