Emotiegerichte therapie / Emotion Focused Therapy (EFT)

EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie: dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm. Bijna elke therapeut die er mee in aanraking komt, is enthousiast. Wat is het en wat biedt het de cliënt en therapeut?

Emotie centraal in Emotion Focused Therapy

Alle psychologische problemen zijn emotionele problemen. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties. Emotion Focused Therapy is dan ook zeer geschikt voor therapeuten die emotie niet schuwen en die de helende kracht  ervan onderkennen en willen gebruiken.

Zie voor uitgebreidere informatie www.apanta-ggz.nl

EFT: doorontwikkeling van verschillende benaderingen

Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. EFT integreert cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën maar dan vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name die over emotietheorieën en het belang van hechting.

In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT-aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is fundamenteel cliëntgericht en experiëntieel, maar een aantal aspecten van Greenbergs aanpak zijn nieuw of zijn een verdere differentiatie van wat we bij Rogers en Gendlin zien.

Klantvriendelijke therapie

EFT is een klantvriendelijke therapie die bewezen effect heeft en waarbij de therapeut wordt uitgedaagd om creatief en inventief te zijn. Cliëntgericht, maar met een actieve rol voor de therapeut. Kenmerkend zijn een hoge mate van procesdirectiviteit  en het werken met processignalen (markers) en procestaken (tasks).